ILI Logística internacional

Associació d'empreses e institucions vinculades al Transport, Logística i Comerç Internacional

ILI Logística internacional és una associació d'empreses i institucions vinculades al transport, la Logística i la gestió d'infraestructures.


És una associació fundada per la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona i compta amb més de 10 anys de trajectòria.

La missió de ILI va més enllà de la mera realització d'estudis en els àmbits de la logística i el transport i, cada vegada més, se centra en assessorar de forma contínua a diferents clients per tal que aconsegueixin implantar les seves polítiques en aquest àmbit, cas de les administracions públiques, i d'assegurar el desenvolupament i posada en marxa dels seus projectes, cas de la iniciativa privada. continuAR

ILI OFERTA FORMATIVA

Universitat Abat Oliva CEU

Mestratge en Logística Internacional

L'objectiu principal del Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional és formar professionals experts en logística, transport i comerç internacional que són capaços de portar la gestió de cadenes de proveïment i la seva logística i optimitzar l'ús del transport i reduir al mínim els costos i el medi ambient impacte, i els principals projectes de les empreses d'internacionalització. continuAR

Mestratge en Negocis Internacionals i Logística

El Masters és el primer del seu tipus que s'ofereixen a la ciutat de Mèxic. Un acord amb l'ILI Logística Internacional i el Port de Barcelona ofereix als participants una visió general dels negocis d'ambdós continents. Els alumnes en els nostres cursos especialitzats en aquesta àrea, generant un ambient professional que motiva els estudiants per ser líders del mercat. continuar

Simple Use Railway Connections – SURCO

Curs - Taller sobre intermodalitat marítim-ferrocarril

Objectius: Per proporcionar la formació necessària i la informació a les persones que decideixen i gestionar cadenes logístiques en què el ferrocarril pot ser una alternativa rendible en termes de servei, cost o temps. Per descobrir els avantatges i els possibles estalvis financers i ambientals que es poden obtenir mitjançant l'ús dels ferrocarrils, en termes de costos i riscos. continuar