CONSULTORIA PROJECTES - XARXES

 
Port de Barcelona ANÀLISI DE LES POSIBILITATS D'EXPORTACIÓ D'AUTOMÒVILS A XINA DES DE EL PORT DE BARCELONA      
Client/s: Port de Barcelona
Ciutat: Espanya
 
MCPEC - Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad ELABORACIÓ DEL PLA NACIONAL DE LOGÍSTICA DE L'EQUADOR
Client/s: MCPEC - Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad
Ciutat: Equador
 
ODEPAL TÈCNIQUES I CARACTERÍSTIQUES DEL PRE-ESTUDI DE VIABILITAT I MODEL ECONÒMIC I FINANCER DEL PONT GUATEMALA INTER-OCEANICO
Client/s: ODEPAL
Ciutat: Guatemala
 
Port de Barcelona ESTUDI DE VIABILITAT D'UNA NOVA LÍNIA DE RO-RO ENTRE BARCELONA I ALGÈRIA
Client/s: Port de Barcelona
Ciutat: Espanya
 
Comisión Europea - INTERREG MEDIGATE - desenvolupant instruments operatius i sistemes d'informació orientats a la intermodalitat AUGMENT EN ELS PAÏSOS DE LA MEDITERRÀNI
Client/s:

Comissió Europea- INTERREG

Ciutat: Unió Europea
 
Port de Barcelona COMANAV ESTUDI DE VIABILITAT DE LA NOVA BARCELONA-TÀNGER LÍNEA DE FERRI
Client/s: Port of Barcelona / COMANAV
Ciutat: Marroc